Loading...
Home2019-06-03T02:49:23+00:00
Về nhóm nòng cốt

Nhóm nòng cốt thực thi đa bên về VPA/FLEGT được công bố chính thức thành lập ngày 02/6/2017. Đại diện nhóm đến từ hiệp hội, tổ chức Phi chính phủ Việt Nam, viện nghiên cứu, cơ quan xác minh..

Các phiên họp

Nhóm nòng cốt sẽ họp ít nhất 2 lần 1 năm, trước cuộc họp của JPC/JIC ít nhất 10 ngày. Các cuộc họp của Nhóm sẽ do lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp và một thành viên Nhóm nòng cốt đồng chủ trì…

JPC/JIC

Ủy ban chuẩn bị chung/Ủy ban thực thi chung (JPC/JIC) được thành lập để thúc đẩy việc giám sát và đánh giá Hiệp định VPA/FLEGT. JPC/JIC bao gồm đại diện từ phía EU và Việt Nam. JIC có thể phê chuẩn …

TIN NỔI BẬT

Trang web được tạo bởi:

Trung tâm Giáo dục và Phát triển

Trụ sở: Phòng 1502, Toà nhà 3A, khu đô thị RESCO, 74 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3562 7494; Fax: (84-24) 3540 1991
Email: cedhanoi@ced.edu.vn