Thông báo của Văn phòng thường trực FLEGT về cuộc họp Nhóm nòng cốt lần thứ 7

Theo thông báo từ Văn phòng thường trực FLEGT – TCLN, cuộc họp lần thứ 7 của Nhóm nòng cốt thực thi đa bên về VPA/FLEGT được tổ chức như sau:

1. Thời gian: thứ Ba, ngày 05/11/2019

2. Địa điểm: Hội trường E2, Nhà E, Khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội

3. Nội dung: mời xem chương trình đính kèm tại đây

4. Thành phần: Tổng cục Lâm nghiệp; Nhóm nòng cốt và các đơn vị liên quan

5. Đồng chủ trì:

– Ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp

– Ông Ngô Sỹ Hoài, Phó Tổng thư ký Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam

By |2019-11-04T05:01:19+00:00November 4th, 2019|CÁC PHIÊN HỌP|0 Comments