Nhóm nòng cốt đa bên về VPA/FLEGT họp lần thứ 5

Tóm tắt các hoạt động của Nhóm nòng cốt giai đoạn 2017-2018 và các khuyến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động của nhóm; Kế hoạch hoạt động chung của Nhóm nòng cốt trong năm 2019; và Xác định các khuyến nghị của Nhóm nòng cốt để trình lên Cuộc họp Ủy ban chuẩn bị chung lần thứ 2 (JPC2), đây là những mục tiêu được đặt ra từ đầu của cuộc họp lần thứ 5 Nhóm nòng cốt đa bên về hiện định VPA/FLEGT tổ chức ngày 5/3/2019 tại Hà Nội.

Ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và ông Nguyễn Tôn Quyền, Phó Chủ tịch thường trực, kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có 50 đại biểu đến từ 26 cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế.

Tính đến tháng 3 năm 2019, Nhóm đã có 34 thành viên đến từ sáu nhóm tổ chức khác nhau, bao gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức phi chính phủ lĩnh vực lâm nghiệp, các hội và hiệp hội gỗ, các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức phi chính phủ quốc tế.

Tại cuộc họp lần thứ 5, Nhóm đã thông qua được logo. Tuy nhiên, song song với các hoạt động đạt được, Nhóm còn thể hiện một số tồn tại. Do vậy, để hoạt động của Nhóm tốt hơn trong thời gian tới, Nhóm cần tăng cường cập nhật và trao đổi thông tin giữa các thành viên, tăng cường công tác truyền thông và cần xác định sớm người sẽ được lựa chọn vào vị trí đồng chủ tịch kế tiếp để họ có thời gian chuẩn bị hiệu quả hơn.

Liên quan đến quá trình phê duyệt và phê chuẩn Hiệp định VPA/FLEGT, về phía Việt Nam, Bộ NN-PTNT đã trình Chính phủ đề xuất phê duyệt Hiệp định và các hồ sơ kèm theo, và dự kiến Hiệp định sẽ được Chính phủ phê duyệt trong tháng 3/2019. Về phía EU, sau chuyến thăm và làm việc tại VN của bà Heidi Hautala, Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu (EP), một báo cáo đã được chuẩn bị và trình lên Ủy ban thương mại quốc tế của Nghị viện. Theo thông tin mới nhất, ngày 19/2, Ủy ban này đã bỏ phiếu nhất trí (38/39 phiếu) trình Hiệp định lên Nghị viên châu Âu thông qua dự kiến trong tháng 3. Sau khi Nghị viên thông qua, Hiệp định tiếp tục được trình lên Hội đồng châu Âu và dự kiến quá trình phê chuẩn Hiệp định sẽ kết thúc vào khoảng giữa năm 2019.

Khung giám sát và đánh giá tổng thể việc thực hiện Hiệp định VPA được sử dụng để hướng dẫn phía Việt Nam, EU, các bên liên quan thực hiện giám sát, đánh giá trong tiến trình thực hiện VPA. Dự kiến Khung giám sát và đánh giá sẽ do nhóm chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế xây dựng thông qua một tiến trình tham vấn nhằm đảm bảo đáp ứng những trông đợi của phía Việt Nam và EU cũng như các bên liên quan, với sự hỗ trợ của một số cán bộ đầu mối từ Tổng cục Lâm nghiệp, EU và Nhóm nòng cốt đa bên. Khung giám sát và đánh giá sau khi được xây dựng sẽ trình Ủy ban thực thi chung (JIC) phê duyệt.

Nội dung Biên bản cuộc họp lần thứ 5 mời xem tại đây.

Trung tâm Giáo dục và Phát triển

By |2021-02-07T16:53:24+00:00March 6th, 2019|CÁC PHIÊN HỌP|0 Comments