Nhóm nòng cốt đa bên về VPA/FLEGT họp lần thứ 4

Ngày 18/7/2018 nhóm nòng cốt thực thi đa bên về VPA/FLEGT (sau đây gọi tắt là Nhóm) đã tổ chức cuộc họp lần thứ 4 tại Hà Nội. Tham dự cuộc họp có sự tham gia của gần 40 thành viên, trong đó có Phó Tổng cục trưởng TCLN Phạm Văn Điển – Chủ tịch nhóm, bà Tô Kim Liên Giám đốc Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) – đồng Chủ tịch và bà Nguyễn Tường Vân Phó vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế TCLN.

Cuộc họp đã đạt được những kết quả theo mong đợi ban đầu. Thứ nhất, Ban Chủ tịch đã tổng kết các hoạt động trong vòng 4 tháng vừa qua kể từ cuộc họp Nhóm từ cuộc họp lần thứ 3 vào tháng 3/2018. Thứ hai, về việc cập nhật tiến trình liên quan đến VPA/FLEGT, bà Nguyễn Tường Vân đã tóm tắt tiến trình trình các bộ ngành về Hiệp định, dự kiến Nghị định sẽ được Việt Nam và EU ký chính thức vào tháng 10/2018 tại Bỉ, tiếp theo VPA sẽ được Chính phủ VIệt Nam phê chuẩn vào cuối năm nay. Bên cạnh đó, các thành viên cũng lần lượt cập nhật 7 dự án liên quan đến VPA/FLEGT trong đó có 6 dự án nhận tài trợ từ FAO. Thứ ba, Nhóm cũng đã vạch ra những việc cần thực hiện từ nay đến kỳ họp thứ 5 dự kiến vào cuối năm 2018.

Ông Nguyễn Trung Thông đại diện FAO Việt Nam cập nhật tình hình hoạt động của Chương trình FAO FLEGT ở Việt Nam và Châu Á

Phó Tổng cục trưởng Phạm Văn Điển đã đánh giá cao và hoan ngênh sự đóng góp của các thành viên trong Nhóm cho tiến trình đàm phán và chuẩn bị thực thi VPA trong tương lai gần. Cuộc họp lần thứ 5 dự kiến sẽ được tổ chức giữa tháng 11/2018 hứa hẹn sẽ có nhiều sự kiện hấp dẫn và ý nghĩa bên lề nhân dịp kỷ niệm ngày Lâm nghiệp Việt Nam 28/11 và sự kiện hai bên Việt Nam và EU ký kết chính thức hiệp định vào tháng 10/2018 nếu theo đúng dự định.

Các bài trình bày và Biên bản cuộc họp mời xem chi tiết dưới đây:
1. Cập nhật tiến trình VPA/FLEGT của TCLN
2. Cập nhật và khái quát tình hình hoạt động của Chương trình FAO FLEGT ở Việt Nam và Châu Á
3. Dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ tuân thủ các quy định của Định nghĩa gỗ hợp pháp (LD) để tham gia có hiệu quả vào chuỗi cung ứng gỗ” của CRD – CED – COPE
4. Dự án: Nâng cao tiếng nói của các chủ thể ngoài nhà nước cải thiện công tác quản trị rừng ở khu vực sông Mê-kông” của RECOFTC – PanNature – WWF
5. Dự án “Xây dựng Hệ thống trách nhiệm giải trình” của Hiệp hội gỗ Bình Định
6. Dự án: “Giám sát tác động Hiệp định VPA của các tổ chức CSO trong bối cảnh FLEGT và REDD+” của SRD
7. Biên bản cuộc họp

Trung tâm Giáo dục và Phát triển

2019-01-03T04:59:03+00:00