Nhóm nòng cốt đa bên về VPA/FLEGT họp lần thứ 2

Ngày 08/11/2017, phiên họp thứ 2 của Nhóm nòng cốt đa bên về VPA/FLEGT đã được tổ chức dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp.
Bà Nguyễn Tường Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế kiêm Chánh Văn phòng Thường trực BCĐ FLEGT và Lacey đã cập nhật công tác chuẩn bị cho phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban chuẩn bị chung (JPC). Phiên họp Tổ chuyên gia chung (JEM) và JPC lần thứ nhất sẽ được tổ chức vào ngày 16-17/11/2017, hai bên sẽ thảo luận về các nội dung sau: (i) chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của Tổ chuyên gia chung; (ii) Khung thực hiện chung (JIF); (iii) Thực trạng rà soát pháp lý và hoàn thiện gói tài liệu VPA; (iv) Dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban thực hiện chung (JIC); (v) Các công việc đang thực hiện; và (vi) Lộ trình hàng năm.

Sau cuộc họp lần thứ nhất vào ngày 02/6/2017, các bên đã thống nhất được một số điểm quan trọng về vai trò của Nhóm nòng cốt. Ông Edwin Shank, Điều phối viên về VPA/FLEGT tại Việt Nam, đã trình bày về chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động của Nhóm nòng cốt thực thi đa bên VPA/FLEGT (gọi tắt là Nhóm nòng cốt, tên tiếng Anh là VPA/FLEGT Core Group).

Trên cơ sở tự nguyện và tính phù hợp với chủ đề truyền thông của CED, các đại biểu đã nhất trí cử bà Tô Kim Liên, Giám đốc Trung tâm giáo dục và phát triển (CED), giữ vai trò đồng chủ trì của cuộc họp Nhóm nòng cốt tiếp theo và đai diện cho nhóm Nòng cốt trình bày tại cuộc họp của JPC lần này (16-17/11).
Cũng trong cuộc họp này, Bà Đoàn Thị Tố Uyên, đại diện cho nhóm tư vấn thực hiện đánh giá tác động của Hiệp định VPA/FLEGT, đã trình bày kết quả sơ bộ đánh giá tác động của Hiệp định VPA/FLEGT tập trung vào các khía cạnh kinh tế – xã hội – môi trường – thủ tục hành chính – pháp luật cho các nội dung mới của Hiệp định nhằm làm rõ các tác động mới và chỉ ra các giải pháp giảm nhẹ các tác động tiêu cực nhất.

Bên cạnh đó, các đại biểu đại diện cho GIZ, WWF, Forest Trend, Trung tâm phát triển nông thôn bền vững, Hội chủ rừng, Trung tâm giáo dục và phát triển, Trung tâm con người và Thiên nhiên, Viện nghiên cứu Lâm sinh, Học Viện Khoa học lâm nghiệp đã cập nhật và chia sẻ thông tin về các hoạt động, sự kiện sắp tới liên quan đến VPA/FLEGT của tổ chức mình. Cuộc họp ghi nhận những hoạt động này và sẽ nỗ lực điều phối các hoạt động một cách hiệu quả nhất.

Biên bản cuộc họp lần thứ 2 mời xem chi tiết tại đây.

Trung tâm Giáo dục và Phát triển

By |2019-01-03T07:30:23+00:00December 9th, 2018|CÁC PHIÊN HỌP|0 Comments